The ACR show

 

The ACR show är den enda nationella mässan inom kyl- och luftkontidioneringssystem, ventilation, uppvärmning och värmepumpssektorn.

 

16-18 februari 2016, National Exhibition Centre, Birmingham, UK.