Ventnytt

 

Ventnytt -  mötesplatsen inom ventilation. Här samlas utställare, besökare och branschrepresentanter. Ventnytt är en lunchmässa som är öppen för dig som är verksam inom ventilationsområdet som konsult, entreprenör, återförsäljare, fastighetsägare eller servicetekniker.

 

Välkomna till en genomgång i ämnet energianvändning och energibesparing. Idag är ämnet energi i fokus. För många är detta ett krångligt begrepp. Det innefattar så mycket. Teknikerna jagar kilowattimmar och fastighetsägarna pratar om kostnader och driftnetto. Vad kan vi göra för att använda energin på ett smartare och mer effektivt sätt?

Agenda:  
- Begreppet energi
- Olika energisystem i våra byggnader, 
- Energieffektivisering
- Lönsamhet

Tid: 9-11 varje mässdag.

Anmälan görs i samband med anmälning till mässan.  OBS! Begränsat antal platser.

 

2 februari 2016, Stadionmässan, foajen, Malmö

3 februari 2016, Scandic Nord, lokal: Björka 1-3, Helsingborg

4 februari 2016, Scandic Star, lokal: Anderslöf-Alnarp, Lund