Tillverkning utan resursbindning

All tillverkning görs av partnerföretag som uteslu­tande arbetar med våra produkter och har special­kompetens inom områden som mönsterkorttill­verkning, formsprutning av kapslingar, montage, m.m. Du får tillgång till den senaste tillverkningstekniken och binder inte pengar i produktionsutrustning. Varje produkt testas och avsynas för att säkerställa högsta driftsäkerhet och pålitlighet.

Komponentval och inköp svarar vi själva för. Genom våra kontor i Sverige och Asien har vi ett vitt förgre­nat leverantörsnät där man ständigt är uppdaterad om nya produkter och tekniker. Det kan ge många intressanta idéer och uppslag i utvecklingsarbetet.


Regin kan bidra med:

• Produktdesign och konstruktion
• Prototyptillverkning
• Mönsterkorttillverkning
• Formsprutning av kapslingar
• Montage
• Tester, t.ex. klimattester
• Applikationsanpassningar
• Programmering
• Kundanpassade förpackningar
• Manualer, skötselanvisningar

Information för OEM-kunder