Professionella partners 

 

Integratörer

Regin gör inga egna installationer. Istället erbjuder vi ett nätverk med certifierade integratörer som svarar för planering, installation, driftsättning och underhåll. Integratörerna certifieras efter utbildning vid Regin Academy. Du kan välja precis den integratör du vill samarbeta med – alla konkurerrar på samma villkor.


Regin Gold Certified Integrators

• Behärskar Regins samtliga produkter och system 
• Är RGCI certifierade från Regin Academy och har genomgått samtliga kurser. 
• Tillgång till referensanläggningar (för studiebesök). 
• Tillgång till omfattande teknisk support från Regin.

 

 

Regin Certified Integrators

• Behärskar i första hand Regins systemprodukter. 
• Är RCI certifierade från Regin Academy och har genomgått kurser i Reginsystem. 
• Kan avancera till RGCI - Gold Certifierad Integrator genom att genomgå samtliga kurser.

 

 

Distributörer

Våra produkter och system lagerförs av distributörer i 70-tal länder jorden runt. De representerar Regins basprogram (ej system och systemprodukter) och svarar för den lokala marknadsföringen till konsulter, installatörer, fastighetsbolag samt till företag som arbetar med integration och systemlösningar. 

 

Regin Certified Distributors

• Representerar Regins basprogram (ej system och systemprodukter) 
• Väl förtrogna med Regins produkter och varumärke. 
• Kan utvecklas till RCD genom utbildning vid Regin Academy