Carlsberg bryggeri

Övrigt | Driftstyrning via Arrigo för optimal och energisnål produktion utan akuta avbrott. Arrigo är en webbaserad portal för insamling av fastighetsrelaterad data som kan användas till underhåll, uppföljning och framtagning av rapporter. Arrigo är även utgångspunkten för driftövervakningssystem och externa webbaserade system. 

FLER REFERENSER ÖVRIGT

  

Södra Teatern, Riksteatern, Sverige

Carlssons Skola, Stockholm, Sverige

Kyrkliga Samfälligheten i Norrköping, Norrköping, Sverige

Bo01, Malmö, Sverige

Nationella filmmuséet, Beijing, Kina

Nersingen bei Ulm, Tyskland

Eid Kommune, Norge

Stortinget, Norge

Thai CRT, Thailand

Stepnor, Lille, Frankrike