Himlabadet
Sundsvall, Sverige

Sporthallar

Himlabadet i Sundsvall är ett äventyrsbad, med kombibassäng, motions- tränings- och tävlingsbad, relaxavdelning och Europas första surfstream. TWS System AB, som är en Regin guldcertifierad integratör, har utformat ett komplett styr- och reglersystem för hela anläggningen. Att arbeta med badanläggningar är komplicerat och ställer stora krav på teknik för fastighetsautomation. TWS lösning innefattar den största varianten av Regins SCADA-system EXO4 Web Server, ett stort antal fritt programmerbara EXOflex DUC:ar, flera EXOcompact regulatorer, samt Regins transmittrar, givare, detektorer, ventiler och ställdon.

 

Uppdraget:

Installera ett komplett styr- och reglersystem för det nya äventyrsbadet Himlabadet i Sundsvall.

Himlabadet har tre plan och en sammanlagd yta på 10 800 kvadratmeter. Här finns ett äventyrsbad, en kombibassäng, ett motions-, tränings- och tävlingsbad, en relaxavdelning och Europas första surfstream.

 

Utmaningen:

Arbete med badanläggningar ställer stora krav på teknik för fastighetsautomation. Målet var att hitta en systemlösning som skulle skapa ett optimalt inomhusklimat i anläggningens olika zoner. Dessutom skulle belysningen och vattenrening integreras. Kunden eftersträvade även en långsiktig helhetslösning som på sikt skulle kunna integrera ny utrustning, eventuellt av andra fabrikat än Regin. 

 

Lösningen:

Den största varianten av Regins SCADA-system EXO4 Web Server, ett stort antal fritt programmerbara EXOflex DUC:ar, flera EXOcompact regulatorer samt Regins transmittrar, givare, detektorer, ventiler och ställdon. 

Zonregleringen i den stora anläggningen styrs via värmeslingor i golvet. Systemet styr även vattenreningen. DUC:arna är programmerade enligt kundens önskemål och hjälper att minska elförbrukningen. 

EXO-systemets öppenhet för standardprotokoll gör det enkelt att integrera ny teknik.

Integratör

TWS System AB

 

Regin Gold Certified Integrator

Som Regin Gold Certified Integrator behärskar TWS System AB i Sundsvall Regins hela program. TWS System AB levererar färdiga lösningar inom fastighetsautomation i samband med nybyggnation, vid moderniseringar och effektiviseringar. Tjänsterna omfattar bland annat energianalyser, installation, injustering, driftsättning, dokumentation, felsökning och underhåll. 

 

Uppdragsgivare

Sundsvall Arena AB

 

Installationen

SCADA, EXO4 Web Server med tilläggsprogrammen EXOreport och EXOdesigner 

EXOflex, EXOcompact

Kommunikation via RS485, TCP/IP, EXOline, KNX, M-Bus, Modbus

Kommunikationen till depoloxenheterna sker genom ett specialskrivet protokoll.

Frekvensomformare via Modbus.

Belysningsstyrning via KNX.

Antalet I/Os: ca. 1300 

Transmittrar 

Givare 

Detektorer 

Ventiler 

Ställdon 

FLER REFERENSER SPORTHALLAR

 
Centre Parcs Elveden Forest, Storbritannien