Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

Displayer och systemtillbehör

Anslutningsenhet M-Bus/SIOX
Batteri
Omvandlare RS232 till RS485
Omvandlare EXOline till hlEXOline
GPRS-router
Ersättningsenhet för 5540-regulatorer
Displayer för EXOcompact, EXOclever och EXOdos
Övrigt
Modem
Expansionsenheter och I/O-moduler
Anslutningsenhet M-Bus/SIOX
Batteri
Omvandlare RS232 till RS485
Omvandlare EXOline till hlEXOline
GPRS-router
Ersättningsenhet för 5540-regulatorer
Displayer för EXOcompact, EXOclever och EXOdos
Övrigt
Modem
Expansionsenheter och I/O-moduler