Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

Externa displayer för EXOflex

Paneldator
Extern displayenhet till EXOclever, EXOflex, Corrigo, EXOcompact, Exigo och EXOdos
Paneldator
Extern displayenhet till EXOclever, EXOflex, Corrigo, EXOcompact, Exigo och EXOdos