Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

EXOflex 32 DI Multifunction PIFA

Multifunktionell PIFA med 32 digitala ingångar för montering i EXOflex-hus.

Produktspecifikationer
In-/utgångar (I/O) 28 DI med standardfunktioner (filtrering, till-/frånslagsfördröjning, drifttidsmätning).
4 DI med avancerade funktioner (pulsräkning, frekvensmätning m.m.) utöver standardfunktionerna.
Digitala ingångar (DI) Signalnivåer 0 V/ 24 V DC eller potentialfri kontakt

Artikel EP2032
32 DI Multifunction PIFA