Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

EXOflex LON PIFA

Kommunikations-PIFA för LonWorks. Direkt anslutning av SNVT-variabler till andra LON-baserade enheter och system. Max. 1024 SNVT-variabler/PIFA. Kopplas till EFX-kanalen.

Artikel EP8210
LON PIFA