Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

EXOflex Main Power PIFA

Har kontakt för EFX-kanalen, samt batteribackup för husets EXOL-processorer. Indikeringar för batteri, strömförsörjning och kommunikation.

Artikel EP1011
Main Power PIFA