Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

Omvandlare EXOline till hlEXOline

Omvandlare RS485 EXOline till hlEXOline. Kan användas för kommunikation över längre avstånd eller med oskärmad signalkabel.

Artikel X1171A
Omvandlare EXOline till hlEXOline
Artikel X9021
Omvandlare EXOline till hlEXOline