Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

Omvandlare RS232 till RS485

Omvandlare RS232 till RS485. Kan användas tillsammans med en PC för att omvandla den seriella com-porten till RS485 vid användning av EXOline.

Artikel CONV232-485
Omvandlare RS232 till RS485