Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

Programvaruverktyg för att skapa och konfigurera EXO-system

Alla EXO-styrenheter är helt mjukvarumässigt kompatibla och programmeras med hjälp av EXOdesigner, en PC-baserad utvecklingsmiljö. Kompatibiliteten gäller även över produktgenerationer, vilket betyder att man bara behöver lära sig ett programmeringsverktyg och därefter fritt kan byta styrenheter i ett system utan att behöva skriva om alla programmen.

Artikel EXODESIGNER
Utvecklingsprogramvara