Överordnat system
Webbhotell
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer, valfri I/O
Fritt programmerbara regulatorer – 24 V AC eller 20…36 V DC
Fritt programmerbara regulatorer – 230 V AC
Fritt programmerbara rumsregulatorer
Förprogrammerade rumsregulatorer med kommunikation
Displayer och systemtillbehör
Utgångna produkter

Webbportal för fastighetshantering, energi- och driftuppföljning

Webbportal för fastighetshantering, energi- och driftuppföljning
 • Ordning och kontroll
 • Heltäckande
 • Lätthanterlig
 • Överskådlig fastighetshantering
 • Alla kan följa varandras arbete
 • Anpassade energirapporter

Underhåll och service är, förutom energiförbrukning, stora kostnadsposter för en fastighet. Regelbunden service och förebyggande underhåll är grundläggande förutsättningar för att fastigheter ska vara energieffektiva. Med Regins webbaserade portal får du en plattform att bygga på.

Arrigo ligger på ett webbhotell och går alltid att nå – det enda som behövs är tillgång till Internet. Via den kostnadsfria appen går det även att surfa in på Arrigo via mobiltelefon eller surfplatta.

Effektivare drift och energianvändning
 • Olika typer av energirapporter
 • Jämför energiförbrukningen för dina fastigheter över tid
 • Planerat underhåll
 • Felanmälningar
 • Kopplingar till andra fastighetssystem
All information samlad på en plats
 • Teknisk dokumentation/relationshandlingar
 • Besiktningsprotokoll
 • Energideklarationer
 • Andra typer av dokument kopplade till ett projekt eller en fastighet
Vi tar hand om hostingen
 • Inga investeringar och IT-personal krävs
 • Ökad driftsäkerhet

Antal byggnader
1
Betalning
Månadsvis
Antal byggnader
2-5
Betalning
Månadsvis
Artikel ARRIGO FMS S
Antal byggnader
6-25
Betalning
Månadsvis
Artikel ARRIGO FMS M
Antal byggnader
26-100
Betalning
Månadsvis
Artikel ARRIGO FMS L
Antal byggnader
101-200
Betalning
Månadsvis
Antal byggnader
201-500
Betalning
Månadsvis
Antal byggnader
501-
Betalning
Månadsvis
Artikel ARRIGO SETUP
Uppstart och installation
Storleksuppgradering